Çorum 1 Şubesi
ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ
Öğr. Gör. Selim ÖZDEM
Temsilcilik Başkanı

.


Dr. Öğr. Üyesi YUNUS ÖZTÜRK
Temsilcilik Sekreteri

.


Zafer YÜKSEL
Temsilcilik Başkan Yardımcısı

Teşkilatlanma


Öğr. Gör. HAMİ AHISKALI
Temsilcilik Başkan Yardımcısı

Mali İşler

 

Öğr. Gör. Tuğrul ÖZKADI
Temsilcilik Başkan Yardımcısı

Eğitim ve Sosyal İşler

.


Orhan YANAL
Temsilcilik Başkan Yardımcısı

Hukuk ve Toplu Sözleşme


Öğr. Gör. Dr. HARUN KISACIK
Temsilcilik Başkan Yardımcısı

Basın, Yayın ve İletişim